РЕЙТИНГИ МІСТА

Рейтингове агентство IBI-Rating присвоїло місту Біла Церква довгостроковий кредитний рейтинг на рівні uaВВВ+. Значення рейтингу відповідає інвестиційному рівню і відображає достатню спроможність міста розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Відмітка «+» означає проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій. Прогноз рейтингу - «стабільний», що, з найбільш високою часткою ймовірності, передбачає незмінність рейтингу на горизонті 12 місяців.

Кредитний рейтинг Білої Церкви обумовлений високими темпами зростання надходжень до бюджету міста, прийнятними показники ліквідності і консолідованого боргового навантаження, а також достатнім рівнем соціально-економічного розвитку міста, статусом великого регіонального центру обласного підпорядкування. У той же час, Агентство відзначає нижчий, ніж в цілому по країні показник бюджетної забезпеченості, а також доцільність подальшого нарощування капіталовкладень в місцеву інфраструктуру з метою модернізації житлового фонду і транспортної інфраструктури. 

Агентство відзначає значний соціально-економічний потенціал і диверсифікацію економіки міста. Маючи майже 2 тис. зареєстрованих підприємств різних секторів економіки, місто є важливим центром промислового і економічного розвитку столичного регіону. У 2017 році обсяг реалізації промислової продукції перевищив 15 млрд грн (більше 70 тис. грн у розрахунку на 1 жителя), було перевезено 26,9 млн пасажирів і 542,5 тис. тонн вантажів. Обсяг зовнішньої торгівлі товарами і послугами за останній рік склав 325,7 млн дол. США, що на 11,7% більше показника за 2016 рік. Обсяг прямих іноземних інвестицій на кінець 2017 року становив 27 млн дол. США, обсяг капітальних інвестицій у 2017 році - 582,9 млн грн. У місті проживає більше 200 тис. мешканців, з яких 64% - населення працездатного віку. 

Рейтингове агентство IBI-Rating також присвоїло Білій Церкві рейтинг інвестиційної привабливості на рівні invА-, що свідчить про високу інвестиційну привабливість міста. 

Рейтинг інвестпривабливості обумовлений хорошою забезпеченістю міста об'єктами охорони здоров'я, освіти і культури, розташуванням в центральній частині України в безпосередній близькості від столиці, перспективою створення великого логістичного хабу, відсутністю суттєвих екологічних проблем, відносно стабільною демографічною ситуацією, наявністю найбільшого в Україні дендропарку і об'єктів історико-культурної спадщини. IBI-Rating відзначає активні дії міської влади, а також Агентства стратегічного розвитку Білої Церкви щодо поліпшення інвестиційного клімату, поетапної реалізації Стратегії розвитку міста, а також ймовірне розширення його меж за рахунок створення Об'єднаної територіальної громади. Поліпшення інвестиційного потенціалу міста очікується в разі успішної реалізації проекту розвитку індустріального парку «Біла Церква» (зареєстрований МЕРТ в квітні поточного року). 

З іншого боку, Агентство відзначає зношеність інфраструктурної бази, конкуренцію за трудові ресурси з боку Києва, а також залежність дохідної частини місцевого бюджету від трансфертів з бюджету вищого рівня. 

За словами Директора муніципального департаменту, Дмитра Задесенця: «IBI-Rating може ініціювати перегляд рівнів рейтингів у бік підвищення в разі поліпшення показників соціально-економічного розвитку в розрахунку на одного жителя міста та збереження позитивної динаміки дохідної частини бюджету. З іншого боку, негативний вплив на рівень рейтингів може мати погіршення перерахованих вище показників і зниження ліквідності, істотне зростання боргового навантаження, а також погіршення економічної ситуації в країні».

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Біла Церква, в тому числі: показники соціально-економічного розвитку, матеріали статистичних бюлетенів; річна казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Додаткову інформацію про рейтинги, сертифікати та рішення рейтингово агентства ви можете знайти нижче.

Слайд1
Слайд1

press to zoom
Слайд2
Слайд2

press to zoom
Слайд12
Слайд12

press to zoom
Слайд1
Слайд1

press to zoom
1/12