top of page

РЕЙТИНГИ МІСТА

Рейтингове агентство IBI-Rating присвоїло місту Біла Церква довгостроковий кредитний рейтинг на рівні uaВВВ+. Значення рейтингу відповідає інвестиційному рівню і відображає достатню спроможність міста розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Відмітка «+» означає проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій. Прогноз рейтингу - «стабільний», що, з найбільш високою часткою ймовірності, передбачає незмінність рейтингу на горизонті 12 місяців.

Кредитний рейтинг Білої Церкви обумовлений високими темпами зростання надходжень до бюджету міста, прийнятними показники ліквідності і консолідованого боргового навантаження, а також достатнім рівнем соціально-економічного розвитку міста, статусом великого регіонального центру обласного підпорядкування. У той же час, Агентство відзначає нижчий, ніж в цілому по країні показник бюджетної забезпеченості, а також доцільність подальшого нарощування капіталовкладень в місцеву інфраструктуру з метою модернізації житлового фонду і транспортної інфраструктури. 

Агентство відзначає значний соціально-економічний потенціал і диверсифікацію економіки міста. Маючи майже 2 тис. зареєстрованих підприємств різних секторів економіки, місто є важливим центром промислового і економічного розвитку столичного регіону. У 2017 році обсяг реалізації промислової продукції перевищив 15 млрд грн (більше 70 тис. грн у розрахунку на 1 жителя), було перевезено 26,9 млн пасажирів і 542,5 тис. тонн вантажів. Обсяг зовнішньої торгівлі товарами і послугами за останній рік склав 325,7 млн дол. США, що на 11,7% більше показника за 2016 рік. Обсяг прямих іноземних інвестицій на кінець 2017 року становив 27 млн дол. США, обсяг капітальних інвестицій у 2017 році - 582,9 млн грн. У місті проживає більше 200 тис. мешканців, з яких 64% - населення працездатного віку. 

Рейтингове агентство IBI-Rating також присвоїло Білій Церкві рейтинг інвестиційної привабливості на рівні invА-, що свідчить про високу інвестиційну привабливість міста. 

Рейтинг інвестпривабливості обумовлений хорошою забезпеченістю міста об'єктами охорони здоров'я, освіти і культури, розташуванням в центральній частині України в безпосередній близькості від столиці, перспективою створення великого логістичного хабу, відсутністю суттєвих екологічних проблем, відносно стабільною демографічною ситуацією, наявністю найбільшого в Україні дендропарку і об'єктів історико-культурної спадщини. IBI-Rating відзначає активні дії міської влади, а також Агентства стратегічного розвитку Білої Церкви щодо поліпшення інвестиційного клімату, поетапної реалізації Стратегії розвитку міста, а також ймовірне розширення його меж за рахунок створення Об'єднаної територіальної громади. Поліпшення інвестиційного потенціалу міста очікується в разі успішної реалізації проекту розвитку індустріального парку «Біла Церква» (зареєстрований МЕРТ в квітні поточного року). 

З іншого боку, Агентство відзначає зношеність інфраструктурної бази, конкуренцію за трудові ресурси з боку Києва, а також залежність дохідної частини місцевого бюджету від трансфертів з бюджету вищого рівня. 

За словами Директора муніципального департаменту, Дмитра Задесенця: «IBI-Rating може ініціювати перегляд рівнів рейтингів у бік підвищення в разі поліпшення показників соціально-економічного розвитку в розрахунку на одного жителя міста та збереження позитивної динаміки дохідної частини бюджету. З іншого боку, негативний вплив на рівень рейтингів може мати погіршення перерахованих вище показників і зниження ліквідності, істотне зростання боргового навантаження, а також погіршення економічної ситуації в країні».

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Біла Церква, в тому числі: показники соціально-економічного розвитку, матеріали статистичних бюлетенів; річна казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Додаткову інформацію про рейтинги, сертифікати та рішення рейтингово агентства ви можете знайти нижче.

bottom of page